Annonse:HMS-kurs for ledere og verneombud gjort enkelt i 2019

Total HMS er en liten bedrift som har oppnådd stor suksess med å tilby et knippe av nettbaserte HMS-kurs som egner seg godt for daglige ledere og verneombud. Dertil er Totahms.no ment å fungere som en kunnskapsbase for dem som må holde seg oppdatert rundt tema som sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidsmiljø, så vel som…