Annonse:HMS-kurs for ledere og verneombud gjort enkelt i 2019

three men laughing while looking in the laptop inside room

Total HMS er en liten bedrift som har oppnådd stor suksess med å tilby et knippe av nettbaserte HMS-kurs som egner seg godt for daglige ledere og verneombud.

Dertil er Totahms.no ment å fungere som en kunnskapsbase for dem som må holde seg oppdatert rundt tema som sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidsmiljø, så vel som for dem som har som oppgave å gjennomføre pålagte administrative oppgaver med hensyn til et godt arbeidsmiljø.

Større kunder, som Saltdalshytta, Høie of Scandinavia, Bertel O. Steen og NTNU er meget positive til denne innovative modellen for online læring.

Hvorfor trenger man HMS-kurs?

Arbeidsmiljøloven krever at både ledere og verneombud har en grunnleggende forståelse for hvordan man gjennomfører vanlig HMS-arbeid i et foretak, noe som også forutsetter en oversikt over hvilke lovverk og reglement som gjelder, for den bransjen som virksomheten opererer i.

Utover dette handler HMS-arbeid ikke kun om å ri paragrafer, eller om rutinemessig å dekke et minimum av det som loven krever. Man bør ha klart for seg at et korrekt og effektivt gjennomført hms-arbeid på arbeidsplassen medfører en merverdi både for bedriften og for medarbeiderne.

Det handler om at alle medarbeidere skal være trygge på jobb, og om å sikre at de trives, samtidig som dette igjen fører til at farlige situasjoner unngås, viser det seg at kostnadsposter som sykefravær og annet svinn også synker når jobben gjennomføres på riktig vis. Noen bedrifter har hatt en reduksjon i slike utgifter på hele 30 %.

Kursmodellen til Total-HMS

Kurstilbudet fra TotalHMS.no er landsdekkende, og fleksibelt fordi HMS-kursene finner sted på nett. I TotalHMS.no sin online-portal finner du et kurs som er lagt opp på oversiktlig og pedagogisk vis, slik at det blir enkelt å følge med og å lære det grunnleggende.

·         Enkelt å delta på online HMS-kurs:

Selve kursdeltagelsen er holdt enkel. Etter at du har bestilt oppretter du en brukerkonto ved hjelp av E-postadressen din og et selvvalgt passord. Deretter går du gjennom Les og Lær-biten på din profil, og starter kurset. Kurset fullføres med en Multiple Choice – prøve. Deretter kan du laste ned beviset for bestått HMS-kurs.

·         Innholdet i nettkurset:

Meningen er å gi en effektiv og lærerik opplæring innen helse, miljø og sikkerhet. Derfor benytter læringsplattformen seg av et moderne og responsivt design som er brukervennlig og enkelt å forstå. Det eneste du trenger å ta med er mobilen, nettbrettet eller lap-toppen, og du avgjør selv med hvilke intervaller du gjennomfører kurset. Er det trangt om tiden kan du ta pauser, for så glatt å kunne fortsette der du slapp sist.

Det faglige innholdet i kurset gir deg praktisk og anvendelig kunnskap som passer med aktivt hms-arbeid på arbeidsplassen, slik at lover og regler settes inn i en enkel og forståelig sammenheng.

Løsningene er tilpasset for hver enkelt bransje, og kan strekke seg ut over det generelle om du skulle trenge det. Når dette trengs skjer dette i samråd med daglig leder, verneombudet eller den HMS-ansvarlige i en virksomhet.

·         Kurs med beståttgaranti:

Når du først har bestilt kurset hos TotalHMS.no sørger de for at du klarer deg gjennom kurset. Du er garantert å få veiledning og bistand på best mulig måte om det skulle trengs noe ekstra arbeid, slik at du kommer deg gjennom kurset.

Dertil er kursbeviset tilgjengelig fra dagen du melder deg på et HMS-kurs, noe som er hendig i tilfelle det skulle komme kontroll fra Arbeidstilsynet. Samtidig får du også servert et ferdig system for gjennomføring av rutinemessig lovpålagt internkontroll som gjør det enkelt å skape et oversiktsbilde av forholdene i din virksomhet, så vel som at du kan forsikre deg om at sikkerheten på arbeidsplassen følger standarden.

I tillegg til kurstilbudet gir Total HMS råd og hjelper med administrative oppgaver som søknader om HMS-kort

I tillegg til gode online kurs om HMS er TotalHMS.no en kunnskapsbase som hjelper deg med spørsmål rundt lovverket. Her kan du også få hjelp med enkelte oppgaver, som hjelp til å søke om HMS-kort for dine ansatte. TotalHMS.no tar da hånd om søknaden, bestillingen av kort, og eventuell fornyelse etter 2 år. Søknader blir håndtert på profesjonelt vis, og du sparer en del bry, samtidig som du får de nødvendige identifikasjonskortene på et raskt og effektivt vis.

Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut søknadsskjema for Byggekort eller Renholdskort på nettsiden. Deretter tar TotalHMS.no seg av kommunikasjonen med Arbeidstilsynet, og kortene kommer til virksomheten via postveien i løpet av 10 arbeidsdager. Før de faktiske kortene kommer får du en ordrebekreftelse som fungerer som identifikasjon i løpet av ventetiden.

Fra du har mottatt HMS-kortet er dette gyldig i en periode på to år. Kortet gjelder kun for den arbeidstakeren som det ble bestilt for, så lenge denne er ansatt i bedriften, og kortet er ment for å dokumentere dette forholdet. Om alt er ved det gamle sørger TotalHMS.no også for å bestille et nytt kort når toårsperioden er i ferd med å utløpe.

Hvorfor trenger man Byggekort og Renholdskort?

Grunnen til at man trenger Byggekortet og Renholdskortet er i første omgang at alle som jobber på bygg og anlegg, eller som utfører støttefunksjoner som renhold, eller kantinedrift må være i stand til å identifisere seg og sin funksjon på et virksomhetsområde i følge loven.

Kortet trengs av dem som er ansatte i større firma, men det kreves også at kontraktører som har enkeltmannsforetak har kortet når de er på en byggeplass eller i andre arbeidsområder.

Hensikten fra myndighetenes side er å unngå uoversiktlige forhold som åpner opp for svart arbeid, dårlige arbeidsforhold og sosial dumping, så vel som useriøse aktører. På den positive siden hjelper kortet den som driver seriøst og anstendig, ved å gjøre det vanskeligere for dem som ikke følger loven, og undergraver arbeidsmarkedet for dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *